Pijlers van Karate

Pijlers van Karate

Het karate heeft drie pijlers, Kihon, Kata en Kumite.

Kihon is de basis, Je kunt dit zien als de wortels van een boom. Als de wortels sterk zijn is dat de basis voor een gezonde boom.

Kata is de toepassing van Kihon in een “schijn” gevecht. Je kunt dit zien als de stam van de boom. De wortels zijn sterk, en daardoor is de stam ook goed en kan het veel takken dragen en ontwikkelen.

Kumite is de toepassing van Kata in het gevecht. Dit kun je zien als de bloesem en bladeren van een boom, en de fruit dat het geeft. Als de wortels sterk zijn en de stam goed is, dan staat er een mooie boom dat in het ene seizoen vol staat met bloesem en in een ander seizoen weer met fruit. Zonder sterke wortels en goede stam zou dit er niet kunnen zijn.

Hieronder leggen we het verder uit:

Kihon is een belangrijk onderdeel van karate omdat dit de basis legt voor het gehele karate. Het betekent eigenlijk dat je oefent met de basisbewegingen van karate, zoals het afweren van een aanval, het stoten, trappen en dergelijke. 
Om deze bewegingen goed te kunnen doen, moet je veel oefenen. Het is net als bij het leren zwemmen, fietsen of van een liedje op een muziekinstrument – je moet het vaak genoeg oefenen totdat je het goed kunt spelen.
Bij het oefenen van kihon is het ook belangrijk om goed in balans te blijven. Bijvoorbeeld als je een trap maakt, moet je ervoor zorgen dat je niet omvalt. En als je een aanval afweert,moet je ervoor zorgen dat je stevig op je voeten staat zodat je niet omver geduwd wordt.
Dus, samenvattend, kihon betekent het oefenen van de basisbewegingen van karate, en om het goed te kunnen doen moet je veel oefenen en zorgen voor balans en stabiliteit.

Kata is een belangrijk onderdeel van karate omdat het met goed Kihon de basis legt voor de bedoeling van het karate.. Het is eigenlijk een soort schijngevecht waarbij de karateka een serie technieken uitvoert om te laten zien hoe goed hij of zij is in karate. 
Vroeger werd het kata vooral gebruikt om technieken te trainen en te verbeteren, maar tegenwoordig wordt het ook gebruikt als wedstrijdvorm. Bij een kata-wedstrijd moet de karateka de technieken perfect uitvoeren, met de juiste bewegingen, kracht en controle. Het is ook belangrijk dat de karateka goed ademt en het juiste ritme aanhoudt.
Maar het is niet genoeg om alleen maar de technieken goed uit te voeren. De karateka moet ook laten zien dat hij of zij echt aan het vechten is. Het gaat dus niet alleen om de technieken, maar ook om de emotie en het verhaal achter het schijngevecht.
Tijdens een kata-wedstrijd loopt de karateka een bepaalde serie technieken die van tevoren bekend is gemaakt. De jury beoordeelt dan de karateka op verschillende aspecten, zoals de uitvoering van de technieken, de emotie en het ritme. De karateka kan punten krijgen of vlaggen verdienen, afhankelijk van hoe goed hij of zij het kata heeft uitgevoerd.

De bedoeling van het karate is uiteindelijk om jezelf te kunnen verdedigen. Het goed trainen van Kumite is belangrijk omdat het inhoud geeft aan het geleerde. Onder kumite verstaat men het verrichten van gevechtshandelingen zowel aanvallend als verdedigend met een partner. 
We oefenen Kumite in verschillende vormen zoals 

  • Gohon(5 staps), Sanbon(3 staps) en Ippon(1 staps) Kumite. Dit is de zogenaamde kihon kumite waarbij de aanvaller aangeeft wat gaat worden uitgevoerd. De verdediger verdedigt met de bij de aanval afgesproken afweer.
  • Jiui Ippon Kumite is ook 1 staps maar dan vanuit een vrije gevechtshouding.
  • Jiui Kumite is het vrije gevecht.
×

 

Hi!

Klik op mijn naam hieronder om te whatsappen

×