DOWNLOADS

DOWNLOADS

Downloads pagina

Op deze pagina kunt u de volgende bestanden inzien of downloaden.

  • Aanmeldformulier
  • Huishoudelijk regelement
  • Gedragscode
  • Intentieverklaring Preventie Seksuele Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag
  • Aannamebeleid vrijwilligers

Aansluiting bij de stichting Yamato Nederland geschiedt middels een ondertekende inschrijf formulier van de stichting waarin de student, of diens vertegenwoordiger, tevens verklaart akkoord te zijn met het huishoudelijke regelement. In Dit huishoudelijke regelement verklaart de student of dienst vertegenwoordiger tevens akkoord met de gedragscode en intentieverklaring welke betrekking hebben op het veilig sporten. 

Yamato Aanmeld Formulier

 

Yamato Huishoudelijk regelement

 

Yamato Gedragscode

 

Yamato Intentieverklaring

 

Yamato Aannamebeleid vrijwilligers

 
×

 

Hi!

Klik op mijn naam hieronder om te whatsappen

×