De Ontwikkeling van Shotokan als Karate stijl en een kijk op de verschillende scholen

De Evolutie van Shotokan Karate: Van Okinawa tot Nederland

Introductie:

Shotokan Karate, een van de meest populaire karatestijlen ter wereld, heeft een fascinerende ontwikkelingsgeschiedenis die teruggaat tot de 19e eeuw. Van de vroege Okinawaanse wortels tot de oprichting van Shotokan Funakoshi en de daaropvolgende vorming van de Japan Karate Association (JKA), heeft Shotokan Karate een reis van groei en verspreiding doorgemaakt. In dit artikel zullen we deze ontwikkelingen verkennen, evenals de bijdragen van prominente figuren en de specifieke ontwikkeling van JKA Nederland.

Okinawa-te, Shuri-te en Matsumura Sokon (1798-1890):

De ontwikkeling van Shotokan Karate begon in Okinawa, een eiland dat nu tot Japan behoort. In deze vroege periode waren er verschillende lokale karate-stijlen bekend als “te”. Eén van deze stijlen was Shuri-te, dat werd ontwikkeld in de stad Shuri. Een belangrijke figuur in deze periode was Matsumura Sokon (1798-1890), die wordt beschouwd als een grondlegger van moderne karate. Matsumura Sokon combineerde elementen van Okinawa-te en Shuri-te en legde daarmee de basis voor de verdere ontwikkeling van Shotokan Karate.

Itosu Anko en Azato Anko:

In de late 19e eeuw hebben twee invloedrijke karatemeesters, Itosu Anko (1831-1915) en Azato Anko (1827-1906), een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van Shotokan Karate. Beide meesters waren studenten van Matsumura Sokon en hebben belangrijke bijdragen geleverd aan het verspreiden en populariseren van karate op Okinawa. Itosu en Azato werkten aan het vereenvoudigen van de technieken en introduceerden karate in het schoolsysteem, waardoor het voor een breder publiek toegankelijk werd.

Het ontstaan van Shotokan Funakoshi en JKA Nakayama:

Een van de bekendste figuren in de geschiedenis van Shotokan Karate is Gichin Funakoshi (1868-1957). Hij was een student van Itosu Anko en bracht karate naar het vasteland van Japan. Funakoshi opende de eerste openbare karateschool in Japan en introduceerde de term “karate-do”, wat de weg van karate als een levenskunst betekent. Zijn inspanningen leidden tot de oprichting van de Japan Karate Association (JKA) in 1949. Binnen de JKA werd Masatoshi Nakayama (1913-1987) een belangrijke figuur als hoofdinstructeur en promotor van Shotokan Karate op wereldschaal.

Voor een uitgebreide beschrijving over de geschiedenis van de JKA, Klik HIER

Afsplitsingen van de JKA:

Na de dood van Masatoshi Nakayama in 1987 ontstonden er binnen de JKA verschillende afsplitsingen. Onder deze afsplitsingen bevonden zich prominente karatemeesters zoals Kanazawa, Kase, Takahashi, Okazaki en Matsuno. Elke afsplitsing ontwikkelde zijn eigen organisatie en benadering van Shotokan Karate. Binnen deze afsplitsingen ontstonden verdere opsplitsingen, zoals Jahara (KWF), ABE (JSKA) en Asaii, met daaronder de Japan Karate Shotorenmei (JKS) van Kagawa.

Ontwikkeling van JKA Nederland:

Binnen de JKA-organisatie ontwikkelde JKA Nederland zich als een belangrijke tak van Shotokan Karate. Het omvatte bekwame karatemeesters zoals Senzei Miyazaki, Sensei Enowda, Sensei Peter Wewengkang en Sensei Sawada. Na het overlijden van Peter Wewengkang ging JKA Nederland verder onder leiding van Sensei Ramon Wewengkang en Sensei Tamara Wewengkang. Onder hun leiding wordt JKA Nederland voortdurend ontwikkeld en draagt het bij aan de groei en promotie van Shotokan Karate in Nederland.

Conclusie:
Shotokan Karate heeft een opmerkelijke ontwikkelingsgeschiedenis doorgemaakt, beginnend op Okinawa en zich verspreidend naar alle uithoeken van de wereld. Van de vroege Okinawaanse stijlen tot de oprichting van Shotokan Funakoshi en de vorming van de JKA, elke fase heeft bijgedragen aan de evolutie en verspreiding van deze krachtige vechtkunst. JKA Nederland, met zijn getalenteerde instructeurs en voortdurende groei, blijft een belangrijke pijler van de Shotokan Karate-gemeenschap in Nederland en draagt bij aan de voortdurende evolutie van de discipline.

Een aantal JKA afsplitsingen nader bekeken

Primaire afsplitsingen

SKIF:

SKIF (Shotokan Karate-do International Federation) Shotokan is een invloedrijke tak van Shotokan Karate die werd opgericht in 1931 door Hirokazu Kanazawa. Kanazawa was een voormalige student van Gichin Funakoshi, de grondlegger van Shotokan Karate, en hij besloot zijn eigen organisatie op te richten om zijn visie op de kunst verder te ontwikkelen en te verspreiden.

De SKIF Shotokan bouwt voort op de traditionele technieken en principes van Funakoshi, maar Kanazawa voegde zijn eigen inzichten en trainingsmethoden toe. Hij legde de nadruk op het belang van houding, balans, ademhalingstechnieken, kracht en precisie in de uitvoering van technieken. Kanazawa streefde naar de harmonie van lichaam en geest, waarbij hij de beoefenaars aanmoedigde om niet alleen fysiek sterker te worden, maar ook mentaal en spiritueel te groeien.

De trainingsmethoden van SKIF Shotokan omvatten kihon (basisoefeningen), kata (voorgeschreven vormen) en kumite (gevechtsoefeningen). Er wordt nadruk gelegd op het begrijpen en toepassen van correcte houdingen, evenals het ontwikkelen van snelheid, kracht en timing in de uitvoering van technieken. Kanazawa benadrukte ook het belang van zanshin, de mentale en fysieke alertheid tijdens en na elke beweging.

Kanazawa heeft wereldwijd erkenning gekregen voor zijn toewijding aan het onderwijzen en bevorderen van Shotokan Karate. Hij heeft talloze studenten opgeleid en geïnspireerd en heeft seminars en evenementen georganiseerd om de groei en ontwikkeling van de SKIF Shotokan te bevorderen. Zijn bijdrage heeft een blijvende invloed gehad op de Shotokan-gemeenschap en heeft geleid tot de verspreiding en popularisering van de kunst over de hele wereld.

De SKIF Shotokan blijft trouw aan de oorspronkelijke principes en technieken van Shotokan Karate, terwijl het zich ook aanpast aan de moderne tijd. Het biedt beoefenaars een complete benadering van karate, waarbij fysieke training wordt gecombineerd met mentale en spirituele ontwikkeling. De SKIF Shotokan van Kanazawa draagt bij aan de voortdurende evolutie van Shotokan Karate als een waardevolle vechtkunst en een pad naar persoonlijke groei en zelfverbetering.

SRKHA:

Het SRKHA (Shukokai Karate-do International) Karate is een stijl van karate die is ontwikkeld door Taiji Kase. Kase was een prominente Japanse karateka die bekend stond om zijn technische vaardigheden en zijn bijdrage aan de verspreiding van karate over de hele wereld.

Het SRKHA Karate is gebaseerd op de principes en technieken van Shukokai Karate, een stijl die oorspronkelijk werd ontwikkeld door Chojiro Tani. Tani was de oprichter van de Shukokai Karate Federation en Kase was een van zijn vooraanstaande studenten. Na zijn training bij Tani begon Kase zijn eigen benadering van Shukokai Karate te ontwikkelen, wat leidde tot de oprichting van het SRKHA Karate.

Het SRKHA Karate legt de nadruk op een combinatie van snelheid, kracht en precisie in de uitvoering van technieken. Het maakt gebruik van efficiënte bewegingen en een sterke focus op de kern (hara) om maximale impact te genereren. Het streeft naar een perfecte balans tussen harde en zachte technieken, waarbij de nadruk ligt op snelle aanvallen en verdedigingen.

De trainingsmethoden van het SRKHA Karate omvatten kihon (basisoefeningen), kata (voorgeschreven vormen) en kumite (gevechtsoefeningen). Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van correcte houdingen, goede ademhalingstechnieken en effectieve verplaatsingen. Het SRKHA Karate moedigt ook de ontwikkeling van mentale discipline, zelfvertrouwen en zelfbeheersing aan.

Kase heeft het SRKHA Karate wereldwijd bekendheid gegeven door zijn demonstraties, seminars en instructie. Hij heeft talloze studenten opgeleid en heeft een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding en ontwikkeling van karate buiten Japan. Zijn toewijding aan het behoud van de principes en technieken van Shukokai Karate, evenals zijn eigen inzichten en innovaties, hebben het SRKHA Karate een unieke identiteit gegeven.

Het SRKHA Karate van Kase blijft voortleven door zijn toegewijde studenten en opvolgers. Het draagt bij aan de voortdurende groei en evolutie van karate als een waardevolle vechtkunst en een middel voor persoonlijke ontwikkeling. Het SRKHA Karate van Kase blijft een erkende en gerespecteerde stijl binnen de wereldwijde karategemeenschap.

 ITKF:

De International Traditional Karate Federation (ITKF) is een wereldwijde organisatie die zich toelegt op het bevorderen en behouden van traditionele karate. Het werd opgericht door Hidetaka Nishiyama, een gerenommeerde Japanse karatemeester, in 1985. Nishiyama Sensei was een directe student van Gichin Funakoshi, de grondlegger van Shotokan karate, en speelde een belangrijke rol bij het populariseren en verspreiden van traditionele karate over de hele wereld.

Het belangrijkste doel van de ITKF is het handhaven van de integriteit en authenticiteit van traditionele karatetechnieken, waarbij de nadruk ligt op de juiste vorm, focus en discipline. De ITKF streeft ernaar de waarden en filosofieën van traditionele vechtsporten te behouden, terwijl ze een geest van vriendschap en samenwerking onder beoefenaars bevordert.

Wat betreft de relatie met de Japan Karate Association (JKA), is er sprake geweest van zowel een historische verbondenheid als een scheiding. De JKA is een van de meest prominente karate-organisaties ter wereld en werd in 1949 opgericht om karate te promoten en standaardiseren. Hidetaka Nishiyama was een vooraanstaand lid van de JKA en diende als hoofdinstructeur in de Verenigde Staten voordat hij de ITKF oprichtte.

Na verloop van tijd ontstonden er echter meningsverschillen en verschillen in benadering tussen de JKA en Nishiyama Sensei. Deze geschillen leidden tot een scheiding, waarbij Nishiyama Sensei ervoor koos om zijn eigen organisatie, de ITKF, op te richten. Sindsdien hebben de ITKF en JKA onafhankelijk van elkaar geopereerd en hun eigen weg gevolgd in de ontwikkeling en promotie van karate.

Het is belangrijk op te merken dat de relatie tussen ITKF en JKA complexer is dan kan worden samengevat in een kort overzicht. Er zijn tal van factoren, zoals politiek, persoonlijke overtuigingen en interpretaties van de traditionele karateprincipes, die hebben bijgedragen aan de scheiding tussen de twee organisaties.

 JKA Matsumo:

In 1990 ontstond binnen de Japan Karate Association (JKA) een nieuwe tak onder leiding van Masao Matsuno. Deze tak, bekend als de JKA Matsuno, was het resultaat van een interne verschuiving binnen de JKA. Matsuno had een prominente rol binnen de JKA en had aanzienlijke invloed op de ontwikkeling en verspreiding van Shotokan Karate.

Binnen de JKA Matsuno ontwikkelde zich een aparte stroming genaamd Shotokan Asai, vernoemd naar de vooraanstaande karateka, Tetsuhiko Asai. Asai was een voormalig hoofdinstructeur van de JKA en had zijn eigen unieke benadering van Shotokan Karate ontwikkeld, waarbij hij de nadruk legde op snelheid, flexibiliteit en onorthodoxe technieken. Deze stijl kreeg al snel erkenning en werd bekend als Shotokan Asai.

Na verloop van tijd ontstond er een afsplitsing binnen de JKA Matsuno, waarbij verschillende instructeurs en beoefenaars hun eigen weg gingen volgen. Een van deze afsplitsingen was de JKA van Masao Kagawa. Kagawa, een voormalige student van Asai, richtte zijn eigen organisatie op genaamd de JKA Kagawa. Hij nam de principes en technieken van Shotokan Asai over en zette zijn eigen trainingsmethoden voort.

De JKA van Kagawa groeide snel en kreeg erkenning binnen de karategemeenschap. De organisatie organiseerde seminars, evenementen en trainingen om Shotokan Karate te bevorderen en de technische vaardigheden van beoefenaars te verbeteren. De JKA Kagawa zette zich in voor het behoud van de unieke kenmerken van Shotokan Asai en het voortzetten van de erfenis van Asai.

Zowel de JKA Matsuno als de JKA Kagawa dragen bij aan de evolutie van Shotokan Karate. Ze hebben hun eigen benaderingen en accenten binnen de stijl, maar delen een gemeenschappelijke basis in de principes en technieken van Shotokan Karate. Beide organisaties spelen een belangrijke rol in het voortzetten van de tradities en het bevorderen van de groei van Shotokan Karate in Japan en internationaal.

Ook de JKA Matsumo kent een aantal afsplitsingen waaronder de KWF, JSKA, en Shotokan Asai waar de JKS een afsplitsing van is.

Secundaire afsplitsingen

Een aantal afsplitsingen binnen deze school zijn:
KWF:

De KWF (Karate-do Federation) Shotokan is een belangrijke tak van Shotokan Karate die werd opgericht in 1947 door Kazuyoshi Yahara. Yahara, een voormalige hoofdinstructeur van de Japan Karate Association (JKA), besloot om zijn eigen organisatie op te richten om zijn visie op Shotokan Karate verder te ontwikkelen en te verspreiden.

De KWF Shotokan is gebaseerd op de principes en technieken van Gichin Funakoshi, de grondlegger van Shotokan Karate, maar Yahara voegde zijn eigen inzichten en trainingsmethoden toe. Hij streefde naar een diepgaande focus op de spirituele en filosofische aspecten van karate, naast de fysieke training. Deze benadering stelt de beoefenaars in staat om niet alleen hun technische vaardigheden te verbeteren, maar ook om persoonlijke groei en karakterontwikkeling te ervaren.

De KWF Shotokan legt nadruk op de traditionele waarden van karate, zoals respect, discipline, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing. De trainingsmethoden omvatten kihon (basisoefeningen), kata (voorgeschreven vormen) en kumite (gevechtsoefeningen). De technieken worden uitgevoerd met precisie, kracht en effectiviteit, waarbij de beoefenaars gestimuleerd worden om zowel fysiek als mentaal uitgedaagd te worden.

Yahara heeft internationaal bekendheid verworven door zijn demonstraties en zijn vermogen om de essentie van karate over te brengen. Hij heeft talloze studenten opgeleid en beïnvloed, waardoor de KWF Shotokan wereldwijd wordt beoefend. De organisatie heeft filialen en vertegenwoordigers in verschillende landen en organiseert regelmatig seminars, kampioenschappen en andere evenementen om de groei en ontwikkeling van Shotokan Karate te bevorderen.

De KWF Shotokan blijft trouw aan de oorspronkelijke principes en tradities van Shotokan Karate, terwijl het zich blijft aanpassen aan de moderne tijd. Het biedt beoefenaars de mogelijkheid om hun technische vaardigheden te verfijnen, hun fysieke conditie te verbeteren en tegelijkertijd te werken aan zelfverbetering en innerlijke kracht. De KWF Shotokan van Yahara draagt bij aan de voortdurende groei en evolutie van Shotokan Karate als een waardevolle vechtkunst en een pad naar persoonlijke ontwikkeling.

JSKA :

Shotokan JSKA  (Japan Shotokan Karate-do Federation) is een belangrijke tak van Shotokan Karate die werd opgericht in 1938 door Yasuhiro Abe. Abe was een voormalige student van Gichin Funakoshi, de grondlegger van Shotokan Karate, en hij besloot zijn eigen organisatie op te richten om zijn eigen visie op de kunst verder te ontwikkelen en te verspreiden.

De JSKA  Shotokan is gebaseerd op de technieken en principes van Funakoshi, maar Abe voegde zijn eigen interpretaties en trainingsmethoden toe. Hij legde de nadruk op de traditionele waarden en filosofieën van karate, naast de fysieke training. De JSKA  Shotokan moedigt beoefenaars aan om niet alleen hun technische vaardigheden te verbeteren, maar ook om te werken aan zelfbeheersing, respect, discipline en persoonlijke groei.

De trainingsmethoden van Shotokan JSKA  omvatten kihon (basisoefeningen), kata (voorgeschreven vormen) en kumite (gevechtsoefeningen). De nadruk ligt op het ontwikkelen van correcte houdingen, balans, kracht, snelheid en precisie in de uitvoering van technieken. Door middel van gestructureerde trainingen worden de beoefenaars aangemoedigd om zowel fysiek als mentaal uitgedaagd te worden en hun vaardigheden continu te verbeteren.

Abe heeft een aanzienlijke invloed gehad op de verspreiding van Shotokan Karate, niet alleen in Japan maar ook internationaal. Hij heeft zijn kennis en ervaring gedeeld door het opleiden van talloze studenten en het organiseren van seminars en trainingen over de hele wereld. Abe’s inzet voor het behoud van de traditionele waarden en technieken van Shotokan Karate heeft bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van de JSKA  Shotokan.

De JSKA  Shotokan blijft trouw aan de oorspronkelijke principes en technieken van Shotokan Karate, terwijl het zich ook aanpast aan de behoeften van de moderne tijd. Het biedt beoefenaars een uitgebalanceerde benadering van fysieke training, zelfverdediging en persoonlijke ontwikkeling. De JSKA  Shotokan van Abe draagt bij aan de voortdurende evolutie van Shotokan Karate als een waardevolle vechtkunst en een middel om zowel lichaam als geest te versterken.

Shotokan Asai:

Shotokan Asai is een stroming binnen het Shotokan Karate die is voortgekomen uit de visie en technieken van Tetsuhiko Asai, een vooraanstaande karateka en voormalig hoofdinstructeur van de Japan Karate Association (JKA). Asai ontwikkelde zijn eigen benadering van Shotokan Karate, waarbij hij de nadruk legde op snelheid, flexibiliteit en onorthodoxe technieken.

Shotokan Asai onderscheidt zich door zijn dynamische en acrobatische bewegingen, inclusief draaiende trappen, sprongen en ongebruikelijke hoeken van aanval en verdediging. Asai bracht zijn unieke inzichten en creativiteit in de technieken van Shotokan Karate, waardoor een verfrissende benadering ontstond binnen de traditionele stijl.

Met de oprichting van de JKA Matsuno onder Masao Matsuno als afsplitsing van de JKA, vond Shotokan Asai een platform om zich verder te ontwikkelen en te verspreiden. Verschillende beoefenaars en instructeurs werden geïnspireerd door de stijl van Asai en sloten zich aan bij de JKA Matsuno om zijn benadering van Shotokan Karate te bestuderen en te promoten.

Een verdere afsplitsing vond plaats binnen de JKA Matsuno toen Masao Kagawa, een student van Asai, zijn eigen organisatie oprichtte genaamd de Japan Karate Shoto Federation (JKS). Kagawa nam de principes en technieken van Shotokan Asai over en zette zijn eigen trainingsmethoden voort. De JKS heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een belangrijke internationale karateorganisatie.

Tertiaire afsplitsingen

De JKS

Onder leiding van Kagawa, heeft een sterke nadruk op technische excellentie, waarbij de unieke kenmerken van Shotokan Asai worden behouden en verder worden ontwikkeld. De organisatie organiseert regelmatig seminars, evenementen en kampioenschappen om de technische vaardigheden van haar leden te verbeteren en de uitwisseling van kennis en ervaringen te bevorderen.

De JKS heeft wereldwijd erkenning gekregen en heeft vestigingen over de hele wereld. De organisatie blijft trouw aan de visie en erfenis van Asai, terwijl ze zich ook aanpast aan de behoeften van de moderne tijd. De JKS speelt een belangrijke rol in het voortzetten van de ontwikkeling en verspreiding van Shotokan Asai, en draagt bij aan de diversiteit en evolutie van het Shotokan Karate.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

×

 

Hi!

Klik op mijn naam hieronder om te whatsappen

×